Online First

Zhen-Xuan Shao, Xia Fang, Qing-Bo Lv, Zhi-Chao Hu, Yuan-Bo Hu, Shi-Yun Shao, Xiang-Yang Wang, Ai-Min Wu
February 2019, pp 1 - 3
DOI: 10.1007/s00586-019-05899-1
Myriam Bellon, Daphné Michelet, Nils Carrara, Thomas Vacher, Benjamin Gafsou, Brice Ilhareborde, Keyvan Mazda, Emmanuelle Ferrero, Anne-Laure Simon, Florence Julien-Marsollier, Souhayl Dahmani
January 2019, pp 1 - 8
DOI: 10.1007/s00586-019-05886-6
Sharada Weir, Tzu-Chun Kuo, Mihail Samnaliev, Travis S. Tierney, Andrea Manca, Rod S. Taylor, Julie Bruce, Sam Eldabe, David Cumming
January 2019, pp 1 - 9
DOI: 10.1007/s00586-018-05871-5
Guy Waisbrod, Anne F. Mannion, Támas F. Fekete, Frank Kleinstueck, Deszö Jeszenszky, Daniel Haschtmann
January 2019, pp 1 - 10
DOI: 10.1007/s00586-019-05883-9
Taryn Saggese, Graciosa Q. Teixeira, Kelly Wade, Lydia Moll, Anita Ignatius, Hans-Joachim Wilke, Raquel M. Goncalves, Cornelia Neidlinger-Wilke
January 2019, pp 1 - 12
DOI: 10.1007/s00586-019-05901-w
Bo Li, Hao Zhang, Pingting Zhou, Jiaxiang Yang, Haifeng Wei, Xinghai Yang, Cheng Yang, Zhipeng Wu, Jianru Xiao
January 2019, pp 1 - 11
DOI: 10.1007/s00586-018-05872-4
Li He, Chengla Yi, David J. Hak, Zhiyong Hou
January 2019, pp 1 - 10
DOI: 10.1007/s00586-019-05900-x
Matevž Kuhta, Klemen Bošnjak, Rok Vengust
January 2019, pp 1 - 6
DOI: 10.1007/s00586-019-05890-w
Dong-Il Kim, J. Andrew Taylor, Can Ozan Tan, Hyuna Park, Ji Young Kim, Sang-Yong Park, Kyong-Mee Chung, Young-Hee Lee, Bum-Suk Lee, Justin Y. Jeon
January 2019, pp 1 - 10
DOI: 10.1007/s00586-019-05885-7